Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy Masłowice -
Inspektor ds. księgowości budżetowej w
Urzędzie Gminy Masłowice

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia (PDF)

Treść ogłoszenia (PDF)

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji (PDF)

Wzór oświadczenia o nieposzlakowanej opinii (DOC)

Wzór oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem (DOC)

Wzór oświadczenia o zdolności do czynności prawnych (DOC)

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

Wzór oświadczenia o odbiorze dokumentów (DOC)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-08-02 09:59:01.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W MASŁOWICACH
Inspektor ds. gospodarki ziemią i działalności
gospodarczej w Urzędzie Gminy Masłowice

Treść informacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-02 13:58:27.
INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej na wolne
Stanowisko Urzędnicze Inspektor ds. gospodarki
ziemią i działalności gospodarczej w Urzędzie
Gminy Masłowice

Treść informacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-24 15:10:57 | Data modyfikacji: 2021-06-24 15:12:31.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy Masłowice -
Inspektor ds. gospodarki ziemią i działalności
gospodarczej w Urzędzie Gminy Masłowice

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia (PDF)

Treść ogłoszenia (PDF)

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji (PDF)

Wzór oświadczenia o nieposzlakowanej opinii (DOC)

Wzór oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem (DOC)

Wzór oświadczenia o zdolności do czynności prawnych (DOC)

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

Wzór oświadczenia o odbiorze dokumentów (DOC)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-09 10:46:03.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Masłowicach -
inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów
osobistych
 Treść informacji (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-29 15:12:16.
INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej na wolne
stanowisko Urzędnicze INSPEKTOR DS. EWIDENCJI
LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH z dnia 22
września 2020 r.
 Treść informacji (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-23 09:15:04.
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko
urzędnicze Inspektor ds. ewidencji ludności i
dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Masłowice

Zarządzenie Wójta Gminy Masłowice nr 76/2020

Treść ogłoszenia (PDF)

Wzór oświadczenia o nieposzlakowanej opinii (DOC)

Wzór oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem (DOC)

Wzór oświadczenia o zdolności do czynności prawnych (DOC)

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

Wzór oświadczenia o odbiorze dokumentów (DOC)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-08 13:03:42 | Data modyfikacji: 2020-09-08 13:08:56.
Ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko
urzędnicze INFORMATYK w Urzędzie Gminy w
Masłowicach

 Zarządzenie 68/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej - przeprowadzenie służby przygotowawczej

202002251541.pdf

Informacja o wstępnym etapie naboru

Zarządzenie.5.2020.2020-01-27..pdf

Protokół z egzaminu końcowego zwolnionego ze służby przygotowawczej

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-01-27 08:44:57 | Data modyfikacji: 2020-08-31 08:58:42.
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko
urzednicze ds. obsługi Rady Gminy jej organów,
zdrowia, pożytku publicznego w Urzędzie Gminy w
Masłowicach

wyniki_naboru_na_wolne_stanowisko_urzędnicze.pdf

Ogłoszenie o naborze

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:14:58.
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRZELCACH
MAŁYCH

Zarządzenie.16.2019.2019-02-21..pdf

Ogłoszenie o naborze

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:33:55.
ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko
urzędnicze referenta ds. gospodarki odpadami,
prowadzenie podatku VAT w Urzędzie Gminy w
Masłowicach

Ogłoszenie o naborze

Informacja o o wstępnym etapie naboru

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:17:14.
Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:17:14
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo