2015 r.

Zarządzenie Nr 90 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015
 zarz. 90.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-08 07:57:19.
Zarządzenie Nr 89 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarz. 89.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:31:49.
Zarządzenie Nr 88 w sprawie zmiany p-lanu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015
 zarz. 88.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:30:34.
Zarządzenie Nr 87 w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji
 zarz. 87.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-29 13:58:16.
Zarządzenie Nr 86 zmieniające zarządzenie w
sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
pracowników sqamorządowych w Urzędzie Gminy w
Masłowicach na podstawie umowy o pracę
 zarz.86.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:28:20.
Zarządzenie Nr 85 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarz. 85.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-09 08:37:46.
Zarządzenie Nr 84 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarz. 84.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-09 08:36:23.
Zarządzenie Nr 83 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 zarz. 83.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-09 08:35:17.
Zarządzenie Nr 82 w sprawie ustalenia dnia 24
grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie
Gminy.
 zarz. 82..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:22:39.
Zarządzenie Nr 81 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015.
 zarz. 81.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-26 11:49:16.
Zarządzenie Nr 80 w sprawie zmiany olanu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarz. 80.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-26 11:47:49.
Zarządzenie Nr 79 w sprawie projektu budżetu
gminy Masłowice na 2016 rok oraz wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2016 - 2019
 zarz. 79.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-26 11:46:39.
Zarządzenie Nr 78 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarz. 78.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-03 10:37:50.
Zarządzenie Nr 77 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarz. 77.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-03 10:36:41.
Zarządzenie Nr 76 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 zarz. 76.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-03 10:35:39.
Zarządzenie Nr 75 w sparwie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarz. 75.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-02 08:26:56.
Zarządzenie Nr 74 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarz. 74.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-02 08:25:46.
Zarządzenie Nr 73 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 zarz. 73.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-02 08:24:31.
Zarządzenie Nr 72 w sprawie zmiany zarądzenia
dotyczącego zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 zarz. 72.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-02 08:23:13.
Zarządzenie Nr 71 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarz. 71,.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-02 08:21:58.
Zarządzenie Nr 70 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarz. 70.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-02 08:17:10.
Zarządzenie Nr 69 w sprawie powołania
operatorów do spraw obsługi informatycznej
obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy
Masłowice.
 zarz.69.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-09 09:19:11.
Zarządzenie Nr 68 w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego odpowiedzialnego za
szkolenie operatorów obsługi informatycznej
obwodowych komisji wyborczych i wsparcie
techniczne obsługi informatycznej tych komisji
oraz wykonanie zadań pkreślo0nych w § 6 ust. 3
uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.
 zarz. 68.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-07 12:28:39.
Zarządzenie Nr 67 w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych.
 zarz.67.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 14:03:14.
Zarządzenie Nr 66 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarz.66.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 08:34:51.
Zarządzenie Nr 65 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarz.65.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 08:33:43.
Zarządzenie Nr 64 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 zarz.64.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 08:32:17.
Zarządzenie Nr 63 w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w związku z wyborami do Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października
2015 r.
 zarz. 63.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-28 13:43:13.
Zarządzenie Nr 62 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarz.62.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-24 09:31:40.
Zarządzenie Nr 61 w sprawie imiennego wykazu
składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania
szkód w gospodarstwach rolych i działach
specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą
na terenie gminy Masłowice.
 zarz. 61.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-17 10:53:20.
Zarządzenie Nr 60 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015
r.
 zarz. 60.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-17 10:51:09.
Zarządzenie Nr 59 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 zarz.59.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-11 09:40:38.
Zarządzenie Nr 58 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarz. 58.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-08 09:20:21.
Zarządzenie Nr 57 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarz. 57.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-08 09:17:22.
Zarządzenie Nr 56 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 zarz. 56.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-08 09:16:05.
Zarządzenie Nr 55 w sprawie powołania
operatorów do spraw obsługi informatycznej
obwodowych komisji do spraw referendum z terenu
Gminy Masłowice
 zarz.55.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-31 09:15:35.
Zarządzenie Nr 54 w sprawie powołania obwodowych
komisji do spraw referendum ogólnokrajowym.
 zarz. 54.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-13 08:46:00.
Zarządzenie Nr 53 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarz. 53.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-13 08:44:42.
Zarządzenie Nr 52 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarz. 52.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-13 08:43:29.
Zarządzenie Nr 51 w sprawie przedłużenia okresu
powiertzenia stanowiska Dyrektora Publicznego
Samorządowego Przedszkola w Masłowicach.
 zarz. 51.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-13 08:42:16.
Zarządzenie Nr 50 w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej
i wsparcia technicznego obsługi informatycznej
obwodowych komisji do spraw referendum z terenu
Gminy Masłowice
 zarz. 50.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-12 11:12:34.
Zarządzenie Nr 49 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarz. 49.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:12:55.
Zarządzenie Nr 48 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarz. 48.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:11:49.
Zarządzenie Nr 47 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 zarz. 47.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:10:43.
Zarządzenie Nr 46 w sprawie archiwizacji
dokumentacji z wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
 zarz. 46.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:09:47.
Zarządzenie Nr 45 w sprawie archiwizacji
dokumentacji z wyborów do rady gminby Masłowice,
rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego
oraz bezpośrednich wyborów wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.
 zarz. 45.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:08:22.
Zarządzenie Nr 44 w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie
obwieszczeń i plakató w uprawnionych w związku
z zarządzonym Ogólnokrajowym Referendum na
dzień 6 września 2015r.
 zarządzenie Nr 44 002.jpg

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:23:53.
Zarządzenie Nr 43 w sprawie powołania
Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 zarządzenie Nr 43.jpg

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:21:16.
Zarządzenie Nr 42 w sprawie zatwierdzenia
rocznych sprawozdań finansowych za 2014 r.
instytucji kultury podległych Radzie Gminy
Masłowice.
 zarz.42.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-07 11:56:59.
Zarządzenie Nr 41 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarz.41.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-07 09:11:37.
Zarządzenie Nr 40 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarz..40.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-07 09:10:30.
Zarządzenie Nr 39 w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznej stawki podstawowej czynszu najmu za
1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w
skłąd mieszkaniowego zasobu Gminy Masłowice.
 zarz.39.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:35:35.
Zarządzenie Nr 38 w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowości dotyczącej projektu
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o
przepustowości do 5m3/d na terenie gminy
Masłowice" dofinansowanego w ramach działania
321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej" objętego Programem Operacyjnym
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
 zarz.38.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:33:31 | Data modyfikacji: 2015-06-25 14:38:01.
Zarządzenie Nr 37 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarz.37.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-03 08:33:11.
Zarządzenie Nr 36 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarz.36.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-03 08:31:58.
Zarządzenie Nr 35 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 zarz.35.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-03 08:30:36.
Zarządzenie Nr 34 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarz.34.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-03 08:19:43 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:20:39.
Zarządzenie Nr 33a w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarz.33a.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-03 08:17:49 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52.
Zarządzenie Nr 33 w sprawie instrukcji kasowej
oraz ewidencji i kontroli druku ścisłego
zarachowania w Urzędzie Gminy w Masłowicach
 zarz.33.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-05-15 09:09:53.
Zarządzenie Nr 32 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarz.32.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-05-11 12:05:54.
Zarządzenie Nr 31 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015
r.
 zarz.31.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-05-11 12:04:43.
Zarządzenie Nr 30 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 zarz.30.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-05-11 12:03:21.
Zarządzenie Nr 29 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarz.29.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-05-07 10:09:42.
Zarządzenie Nr 28 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarz.28.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-05-07 10:08:31.
Zarządzenie Nr 27 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 zarz.27.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-05-07 10:07:24.
Zarządzenie Nr 26 w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych.
 zarz.26..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-29 10:32:32.
Zarządzenie Nr 25 w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych.
 za.25.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-22 08:22:48.
Zarządzenie Nr 24 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarz.24.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-14 15:09:48.
Zarządzenie Nr 23 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarz.23.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-14 15:08:46.
Zarządzenie Nr 22 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 zarz.22.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-14 15:07:26.
Zarządzenie Nr 21 w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego odpowiedzialnego za
szkolenie operatorów obsługi onformatycznej
obwodowych komisji wyborczych i wsparcie
techniczne obsługi onformatycznej tych komisji
oraz wykonanie zadań określonych przez
Państwową Komisję Wyborczą
 zarz.21..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-14 15:06:30.
Zarządzenie Nr 20 w sprawie ustanowienia
urzędnika wyborczego
 zarzad.20.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-09 08:14:43.
Zarządzenie Nr 19 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarzad.19.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-08 08:06:05.
Zarządzenie Nr 18 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015
r.
 zarzadz.18.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-08 08:04:15 | Data modyfikacji: 2015-04-08 08:04:57.
Zarządzenie Nr 17 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 zarza.17.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-08 08:03:07 | Data modyfikacji: 2015-04-08 08:04:46.
Zarządzenie Nr 16 w sprawie powołania biegłego
przy przeprowadzaniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. "Montaż przydomowych
oczyszczalni ścieków w miejscowości
położonych na terenie Gminy Masłowice".
 zarzadzeni16.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-06 13:34:09.
Zarządzenie Nr 15 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia przetargów na zbycie
nieruchomości
 zarzadzeni15.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-06 11:03:42.
Zarządzenie Nr 14 zmieniające Zarządzenie w
sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy
Masłowice
 zarza14.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-06 11:01:00 | Data modyfikacji: 2015-03-25 14:22:55.
Zarządzenie Nr 13 w sprawie powołania Komisji do
spraw brakowania druków ścislego zarachowania
wykorzystywanych na potrzeby urzędu stanu
cywilnego
 zarzadzenie13.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:59:51 | Data modyfikacji: 2015-03-06 11:00:17.
Zarządzenie Nr 12 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 zarzadzene 12.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:56:47 | Data modyfikacji: 2015-03-06 10:58:12.
Zarządzenie Nr 11a w sprawie planu finansowego
zadań z zakresu administracji rzędowej oraz
innych zadań zleconych gminie Masłowice na 2015
r. odrębnymi ustawami.
 zarzadzenie 11a.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:52:06 | Data modyfikacji: 2015-03-06 10:53:35.
Zarządzenie Nr 11 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarzadzeni 11.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:51:14.
Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie powołania
biegłego przy przeprowadzeniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn. "Montaż
przydomowych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach położonych na terenie Gminy
Masłowice"
 Zarządzenie nr 10.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:55:08.
Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 41.2012z dnia 30 sierpnia 2012
roku w sprawie utworzenia, organizacji i
funkcjonowania Stalego Dyżuru Wójta Gminy
Masłowice na potrzeby podwyższania gotowości
obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji
zadań obronnych wynikających z wyższych stanów
gotowości obronnej państwa
 Zarządzenie nr 9.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:25:55.
Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatkó w
2015 r.
 Zarządzenie nr 8.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-16 12:26:15.
Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015
 Zarządzenie nr 7 .2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-16 12:25:18.
Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 Zarządzenie nr 6.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-02 08:21:56.
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015
 Zarządzenie nr 5.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-02 08:21:05.
Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie: zmian w
budżecie gminy na 2015 r.
 Zarządzenie Nr 4.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-02 08:20:13.
Zarządzenie 3 w sprawie ustalenia stałego zapasu
gotówki na wydatki bieżące.
 zarzadzenie3..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-12 10:56:32 | Data modyfikacji: 2015-01-16 14:24:57.
Zarządzenie 2 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków w 2015 r. oraz wysokości
dotacji.
 zarzadzeni2.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-12 10:55:37.
Zarządzenie 1 w sprawie planu finansowego Urzędu
Gminy Masłowice na rok 2015.
 zarzadzen1.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-12 10:54:13.
Data wprowadzenia: 2015-01-12 10:54:13
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske