> 2015 r.

2015 r.

Zarządzenie Nr 90 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015
 
zarz. 90.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-08 07:57:19 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 89 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarz. 89.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:31:49 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 88 w sprawie zmiany p-lanu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015
 
zarz. 88.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:30:34 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 87 w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji
 
zarz. 87.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-29 13:58:16 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 86 zmieniające zarządzenie w
sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
pracowników sqamorządowych w Urzędzie Gminy w
Masłowicach na podstawie umowy o pracę
 
zarz.86.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:28:20 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 85 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarz. 85.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-09 08:37:46 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 84 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarz. 84.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-09 08:36:23 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 83 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 
zarz. 83.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-09 08:35:17 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 82 w sprawie ustalenia dnia 24
grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie
Gminy.
 
zarz. 82..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:22:39 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 81 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015.
 
zarz. 81.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-26 11:49:16 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 80 w sprawie zmiany olanu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarz. 80.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-26 11:47:49 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 79 w sprawie projektu budżetu
gminy Masłowice na 2016 rok oraz wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2016 - 2019
 
zarz. 79.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-26 11:46:39 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 78 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarz. 78.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-03 10:37:50 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 77 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarz. 77.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-03 10:36:41 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 76 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 
zarz. 76.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-03 10:35:39 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 75 w sparwie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarz. 75.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-02 08:26:56 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 74 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarz. 74.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-02 08:25:46 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 73 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 
zarz. 73.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-02 08:24:31 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 72 w sprawie zmiany zarądzenia
dotyczącego zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 
zarz. 72.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-02 08:23:13 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 71 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarz. 71,.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-02 08:21:58 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 70 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarz. 70.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-02 08:17:10 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 69 w sprawie powołania
operatorów do spraw obsługi informatycznej
obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy
Masłowice.
 
zarz.69.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-09 09:19:11 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 68 w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego odpowiedzialnego za
szkolenie operatorów obsługi informatycznej
obwodowych komisji wyborczych i wsparcie
techniczne obsługi informatycznej tych komisji
oraz wykonanie zadań pkreślo0nych w § 6 ust. 3
uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.
 
zarz. 68.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-07 12:28:39 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 67 w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych.
 
zarz.67.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 14:03:14 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 66 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarz.66.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 08:34:51 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 65 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarz.65.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 08:33:43 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 64 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 
zarz.64.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 08:32:17 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 63 w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w związku z wyborami do Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października
2015 r.
 
zarz. 63.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-28 13:43:13 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 62 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarz.62.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-24 09:31:40 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 61 w sprawie imiennego wykazu
składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania
szkód w gospodarstwach rolych i działach
specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą
na terenie gminy Masłowice.
 
zarz. 61.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-17 10:53:20 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 60 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015
r.
 
zarz. 60.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-17 10:51:09 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 59 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 
zarz.59.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-11 09:40:38 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 58 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarz. 58.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-08 09:20:21 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 57 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarz. 57.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-08 09:17:22 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 56 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 
zarz. 56.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-08 09:16:05 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 55 w sprawie powołania
operatorów do spraw obsługi informatycznej
obwodowych komisji do spraw referendum z terenu
Gminy Masłowice
 
zarz.55.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-31 09:15:35 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 54 w sprawie powołania obwodowych
komisji do spraw referendum ogólnokrajowym.
 
zarz. 54.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-13 08:46:00 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 53 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarz. 53.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-13 08:44:42 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 52 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarz. 52.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-13 08:43:29 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 51 w sprawie przedłużenia okresu
powiertzenia stanowiska Dyrektora Publicznego
Samorządowego Przedszkola w Masłowicach.
 
zarz. 51.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-13 08:42:16 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 50 w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej
i wsparcia technicznego obsługi informatycznej
obwodowych komisji do spraw referendum z terenu
Gminy Masłowice
 
zarz. 50.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-12 11:12:34 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 49 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarz. 49.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:12:55 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 48 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarz. 48.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:11:49 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 47 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 
zarz. 47.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:10:43 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 46 w sprawie archiwizacji
dokumentacji z wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
 
zarz. 46.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:09:47 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 45 w sprawie archiwizacji
dokumentacji z wyborów do rady gminby Masłowice,
rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego
oraz bezpośrednich wyborów wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.
 
zarz. 45.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:08:22 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 44 w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie
obwieszczeń i plakató w uprawnionych w związku
z zarządzonym Ogólnokrajowym Referendum na
dzień 6 września 2015r.
 
zarządzenie Nr 44 002.jpg

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:23:53 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 43 w sprawie powołania
Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 
zarządzenie Nr 43.jpg

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:21:16 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 42 w sprawie zatwierdzenia
rocznych sprawozdań finansowych za 2014 r.
instytucji kultury podległych Radzie Gminy
Masłowice.
 
zarz.42.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-07 11:56:59 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 41 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarz.41.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-07 09:11:37 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 40 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarz..40.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-07 09:10:30 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 39 w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznej stawki podstawowej czynszu najmu za
1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w
skłąd mieszkaniowego zasobu Gminy Masłowice.
 
zarz.39.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:35:35 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 38 w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowości dotyczącej projektu
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o
przepustowości do 5m3/d na terenie gminy
Masłowice" dofinansowanego w ramach działania
321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej" objętego Programem Operacyjnym
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
 
zarz.38.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:33:31 | Data modyfikacji: 2015-06-25 14:38:01. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 37 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarz.37.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-03 08:33:11 | Data modyfikacji: 2015-06-25 14:38:01. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 36 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarz.36.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-03 08:31:58 | Data modyfikacji: 2015-06-25 14:38:01. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 35 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 
zarz.35.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-03 08:30:36 | Data modyfikacji: 2015-06-25 14:38:01. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 34 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarz.34.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-03 08:19:43 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:20:39. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 33a w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarz.33a.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-06-03 08:17:49 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 33 w sprawie instrukcji kasowej
oraz ewidencji i kontroli druku ścisłego
zarachowania w Urzędzie Gminy w Masłowicach
 
zarz.33.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-05-15 09:09:53 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 32 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarz.32.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-05-11 12:05:54 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 31 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015
r.
 
zarz.31.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-05-11 12:04:43 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 30 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 
zarz.30.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-05-11 12:03:21 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 29 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarz.29.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-05-07 10:09:42 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 28 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarz.28.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-05-07 10:08:31 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 27 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 
zarz.27.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-05-07 10:07:24 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 26 w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych.
 
zarz.26..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-29 10:32:32 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 25 w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych.
 
za.25.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-22 08:22:48 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 24 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarz.24.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-14 15:09:48 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 23 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarz.23.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-14 15:08:46 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 22 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 
zarz.22.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-14 15:07:26 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 21 w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego odpowiedzialnego za
szkolenie operatorów obsługi onformatycznej
obwodowych komisji wyborczych i wsparcie
techniczne obsługi onformatycznej tych komisji
oraz wykonanie zadań określonych przez
Państwową Komisję Wyborczą
 
zarz.21..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-14 15:06:30 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 20 w sprawie ustanowienia
urzędnika wyborczego
 
zarzad.20.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-09 08:14:43 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 19 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarzad.19.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-08 08:06:05 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:18:52. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 18 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015
r.
 
zarzadz.18.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-08 08:04:15 | Data modyfikacji: 2015-04-08 08:04:57. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 17 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 r.
 
zarza.17.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-08 08:03:07 | Data modyfikacji: 2015-04-08 08:04:46. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 16 w sprawie powołania biegłego
przy przeprowadzaniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. "Montaż przydomowych
oczyszczalni ścieków w miejscowości
położonych na terenie Gminy Masłowice".
 
zarzadzeni16.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-06 13:34:09 | Data modyfikacji: 2015-04-08 08:04:46. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 15 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia przetargów na zbycie
nieruchomości
 
zarzadzeni15.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-06 11:03:42 | Data modyfikacji: 2015-04-08 08:04:46. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 14 zmieniające Zarządzenie w
sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy
Masłowice
 
zarza14.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-06 11:01:00 | Data modyfikacji: 2015-03-25 14:22:55. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 13 w sprawie powołania Komisji do
spraw brakowania druków ścislego zarachowania
wykorzystywanych na potrzeby urzędu stanu
cywilnego
 
zarzadzenie13.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:59:51 | Data modyfikacji: 2015-03-06 11:00:17. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 12 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
zarzadzene 12.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:56:47 | Data modyfikacji: 2015-03-06 10:58:12. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 11a w sprawie planu finansowego
zadań z zakresu administracji rzędowej oraz
innych zadań zleconych gminie Masłowice na 2015
r. odrębnymi ustawami.
 
zarzadzenie 11a.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:52:06 | Data modyfikacji: 2015-03-06 10:53:35. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 11 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarzadzeni 11.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:51:14 | Data modyfikacji: 2015-03-06 10:53:35. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie powołania
biegłego przy przeprowadzeniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn. "Montaż
przydomowych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach położonych na terenie Gminy
Masłowice"
 
Zarządzenie nr 10.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:55:08 | Data modyfikacji: 2015-03-06 10:53:35. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 41.2012z dnia 30 sierpnia 2012
roku w sprawie utworzenia, organizacji i
funkcjonowania Stalego Dyżuru Wójta Gminy
Masłowice na potrzeby podwyższania gotowości
obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji
zadań obronnych wynikających z wyższych stanów
gotowości obronnej państwa
 
Zarządzenie nr 9.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:25:55 | Data modyfikacji: 2015-03-06 10:53:35. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatkó w
2015 r.
 
Zarządzenie nr 8.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-16 12:26:15 | Data modyfikacji: 2015-03-06 10:53:35. [wersja do druku]
Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015
 
Zarządzenie nr 7 .2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-16 12:25:18 | Data modyfikacji: 2015-03-06 10:53:35. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2015 r.
 
Zarządzenie nr 6.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-02 08:21:56 | Data modyfikacji: 2015-03-06 10:53:35. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2015
 
Zarządzenie nr 5.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-02 08:21:05 | Data modyfikacji: 2015-03-06 10:53:35. [wersja do druku]
Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie: zmian w
budżecie gminy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 4.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-02 08:20:13 | Data modyfikacji: 2015-03-06 10:53:35. [wersja do druku]
Zarządzenie 3 w sprawie ustalenia stałego zapasu
gotówki na wydatki bieżące.
 
zarzadzenie3..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-12 10:56:32 | Data modyfikacji: 2015-01-16 14:24:57. [wersja do druku]
Zarządzenie 2 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków w 2015 r. oraz wysokości
dotacji.
 
zarzadzeni2.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-12 10:55:37 | Data modyfikacji: 2015-01-16 14:24:57. [wersja do druku]
Zarządzenie 1 w sprawie planu finansowego Urzędu
Gminy Masłowice na rok 2015.
 
zarzadzen1.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-12 10:54:13 | Data modyfikacji: 2015-01-16 14:24:57. [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2015-01-12 10:54:13
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl