> Wybory samorządowe 2014

Wybory samorządowe 2014

Wyciąg z obwieszczenia o wynikach wyborów wójta
 
wyciag wojt.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:38:02 . [wersja do druku]
Wyciąg z obwieszczenia o wynikach wyborów do rad
 
wyciag radni.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:37:18 . [wersja do druku]
Protokół z wyboru Wójta Gminy Masłowice
 
Protokół z wyboru Wójta Gminy.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-11-19 11:07:37 . [wersja do druku]
Protokół z wyboru do Rady Gminy Masłowice
 
Protokół z wyborów Rady Gminy.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-11-19 11:06:33 . [wersja do druku]
Kandydaci na wójta
 
obwies..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-11-05 08:17:12 . [wersja do druku]
Kandydaci na radnych
 
kandydaci.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-11-05 08:16:31 . [wersja do druku]
Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Masłowicach z dnia 23 października 2014 r. w
sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 
Uchwała nr 5.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowicach w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-24 11:07:10 . [wersja do druku]
Protokół z losowania kandydatów do składu
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Strzelcach
Małych, Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w
Chełmie orazObwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w
Ochotniku w wyborach do rady gminy, rad powiatu i
sejmików województw, oraz w wyborach wójta
zarzązdonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Protokół z losowania kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-24 11:06:16 . [wersja do druku]
Uchwała 24 Gminnej Komisji Wyborczej w
Masłowicach o zasadach przuyznawania numerów dla
list kandydatów na radnych komitetów wyborczych
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
uchwala24.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-20 14:49:50 . [wersja do druku]
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowicach
o publicznym losowaniu kandydatów do składu
obwodowej komisji wyborczej.
 
Komunikat GKW.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:41:01 . [wersja do druku]
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Masłowicach
o zasadach i terminie losowania numerów dla list
kondydatów na radnych w wyborach zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.
 
Komunika. Komisji.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-20 11:43:07 | Data modyfikacji: 2014-10-20 12:02:27. [wersja do druku]
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej.
 
uchwała 1..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-13 11:07:11 | Data modyfikacji: 2014-10-20 12:02:27. [wersja do druku]
Uchwała nr 2 w sprawie wyboru zastępcy
przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
 
uchwała 2..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-13 11:06:40 | Data modyfikacji: 2014-10-20 12:02:27. [wersja do druku]
Uchwała nr 3 w sprawie powołania pełnomocnika
do spraw ibsługi informatycznej Gminnej Komisji
Wyborczej w Masłowicach
 
uchwała 3..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-13 11:06:05 | Data modyfikacji: 2014-10-20 12:02:27. [wersja do druku]
Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice o numerach i
granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach
obwodowych komisji wyborczych właściwych dla
głosowania korespondenyjnego i o lokalach
przygotowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.
 
Obwieszcz..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:49:43 | Data modyfikacji: 2014-10-20 12:02:27. [wersja do druku]
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi
w sprawie powołania terytorialnej komisji
wyborczych
 
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-30 10:27:45 | Data modyfikacji: 2014-10-20 12:02:27. [wersja do druku]
Zarządzenie nr 66/2014 w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie
obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.
st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.
 
Zarządzenie nr 66.2014 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetó wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-30 10:23:22 | Data modyfikacji: 2014-10-20 12:02:27. [wersja do druku]
Dyżury członków Gminnej Komisji Wyborczej
 
Duzury.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-24 13:28:39 | Data modyfikacji: 2014-10-20 12:02:27. [wersja do druku]
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Tryb. w sprawie powołania terytorialnych komisji
wyborczych. Gminna Komisja Wyborcza
 
gminna komisja wyborcza.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-24 08:58:37 | Data modyfikacji: 2014-09-24 09:01:41. [wersja do druku]
Postanowioenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim w sprawie powołania terytorialnych
komisji wyborczych. Pwiatowa Komisja Wyborcza
 
terytorialna komisja wyborcza.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-24 08:52:31 | Data modyfikacji: 2014-09-24 09:00:58. [wersja do druku]
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi w
sprawie powołania terytorialnych komisji
wyborczych

WOJ komisje wyborcze.pdf

 

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-24 08:44:08 | Data modyfikacji: 2014-09-24 08:46:11. [wersja do druku]
Uchwała PKW z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie
sposobu zgłaszania kandydatów na członków
komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad
powoływania terytorialnych komisji wyborczych i
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
 
Uchwała PKW z dnia 25 sierpnia 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-11 12:35:38 | Data modyfikacji: 2014-09-24 08:46:11. [wersja do druku]
Wzór zgłoszenia kondydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych
 
Zał. nr 2..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-11 12:30:04 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:31:26. [wersja do druku]
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30
czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie ...
 
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-09 08:46:31 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:31:26. [wersja do druku]
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych.
Załącznik nr 6
 
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych. Załącznik nr 6.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-09 08:45:25 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:31:26. [wersja do druku]
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych.
Załącznik nr 5
 
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych. Załącznik nr 5.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-09 08:44:57 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:31:26. [wersja do druku]
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych.
Załącznik nr 4
 
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych. Załącznik nr 4.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-09 08:44:28 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:31:26. [wersja do druku]
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych.
Załącznik nr 3
 
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych. Załącznik nr 3.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-09 08:43:59 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:31:26. [wersja do druku]
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych.
Załącznik nr 2
 
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych. Załącznik nr 2..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-09 08:43:28 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:31:26. [wersja do druku]
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych.
Załącznik nr 1
 
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych. Załącznik nr 1.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-09 08:42:55 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:31:26. [wersja do druku]
Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych,
ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
 
Obwieszczenie Wójta.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-05 07:47:54 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:31:26. [wersja do druku]
Obwieszczenie Starosty Radomszczańskiego
 

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-05 07:46:02 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:31:26. [wersja do druku]
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i
czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu
komitetów wyborczych.
 
Komunikat komisarza.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-05 07:42:13 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:31:26. [wersja do druku]
Zgłoszenie kandydata na członka komisji
wyborczej
 
zgłoszenie kandydata na członka komisji wyborczej.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-05 07:40:42 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:31:26. [wersja do druku]
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego
z dnia 1 września 2014 r.
 
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-05 07:39:26 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:31:26. [wersja do druku]
(wzór) OŚWIADCZENIE obowiązki Pełnomocnika
Wyborczego
 
oswiadczenie.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:49:44 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:31:26. [wersja do druku]
(wzór) OŚWIADCZENIE o utworzeniu komitetu
wyborczego
 
załącznik nr 2.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:48:25 | Data modyfikacji: 2014-09-11 12:31:26. [wersja do druku]
(wzór) ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu
wyborczego
 
załącznik nr 1.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:45:45 | Data modyfikacji: 2014-08-28 13:47:04. [wersja do druku]
KOMUNIKAT w sprawie miejsca i czasu przyjmowania
zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.
 
KOMUNIKAT.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:44:12 | Data modyfikacji: 2014-08-28 13:46:43. [wersja do druku]

Wójt Gminy Masłowice podaje informacje oraz wzory druków dotyczących tworzenia komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, które zostały zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.


Informuję, że zgłoszenia w sprawie tworzenia w/w komitetów przyjmował będzie Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Tryb. w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb., ul. Sienkiewicza 16a, w terminach  od 27 sierpnia do 8 września 2014 r. w godzinach pracy w/w Delegatury.


Poniżej Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 27 sierpnia 2014 r. oraz wzór druków, które należy wypełnić celem zarejestrowania komitetu wyborczego.   

 

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:31:53 | Data modyfikacji: 2014-08-28 13:53:19. [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:31:53
Data modyfikacji: 2014-08-28 13:53:19
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl