> 2014 r.

2014 r.

Uchwała 226 w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Masłowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2015 r.
 
uchwala226.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 08:04:52 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:41:41. [wersja do druku]
Uchwała 225 w sprawie wysokości rocznej stawki
podatku od środków transportowych
 
uchwala225.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 08:03:02 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:40:40. [wersja do druku]
Uchwała 224 w sprawie wysokości stawek podatku
od nieruchomości
 
uchwala224.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 08:02:13 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:38:57. [wersja do druku]
Uchwała 223 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta
 
uchwala223.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 08:01:26 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:38:26. [wersja do druku]
Uchwała 222 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
 
uchwala222.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 08:00:37 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:37:41. [wersja do druku]
Uchwała 221 w sprawie przejęcia prowadzenia
zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg
powiatowych
 
uchwala221.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 07:57:14 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:36:49. [wersja do druku]
Uchwałą 220 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
 
uchwala220.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-17 11:10:25 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53. [wersja do druku]
Uchwała 219 w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2014
- 2017.
 
uchwała219.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-17 11:09:24 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53. [wersja do druku]
Uchwała 218 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Masłowice dla terenu położonego w sołęctwach
Granice i Chełmo
 
uchwala218.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-17 11:05:37 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53. [wersja do druku]
Uchwała 216 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy
Masłowice.
 
uchwała 216.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-21 11:49:12 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53. [wersja do druku]
Uchwała 215 zmieniająca uchwałę w sprawie
udzielenia Powiatowi Radomszczańskiemu pomocy
finansowej.
 
uchwała 215.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-21 11:48:06 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53. [wersja do druku]
Uchwała 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
 
uchwała 214.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-21 11:47:04 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53. [wersja do druku]
Uchwała 213 w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2014
- 2017.
 
uchwała 213.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-21 11:46:05 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53. [wersja do druku]
Uchwała nr XLVII/212/2014 w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy
 
Uchwała nr XLVII.212.2014 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-02 09:35:52 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53. [wersja do druku]
Uchwała nr XLVII/211/2014 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2013 r.
 
uchwała nr XLVII.211.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-02 09:33:25 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53. [wersja do druku]
Uchwała nr XLVII/210/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 r.
 
Uchwałą nr XLVII.210.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-02 09:30:53 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLVII/209/2014 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach za 2013
rok
 
Uchwała Nr XLVII.209.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakąłdu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach za 2013 rok.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-02 09:29:49 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53. [wersja do druku]
Uchwała nr XLVII/208/2014 w sprawie określenia
wysokości opłat za świadczenia Publicznego
Samorządowego Przedszkola w Masłowicach
prowadzonego przez Gminę Masłowice
 
uchwała nr XLVII.208.2014 w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach prowadzonego przez Gminę Masłowice.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-02 09:28:34 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLVI/207/2014 Rady Gminy Masłowice z
dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Masłowice na lata 2014-2020
 
Uchwała nr XLVI.207.2014 w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społęcznych Gminy Masłowice na lata 2014-2020.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 10:36:45 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLVI/206/2014 Rady Gminy Masłowice z
dnia 16 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Masłowice w 2014 roku
 
Uchwałą Nr XLVI.206.2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłowice w 2014 roku.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 10:13:22 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLVI/205/2014 Rady Gminy Masłowice z
dnia 16 maja 2014 r. w sprawie udzielenia
Powiatowi Radomszczańskiemu pomocy finansowej
 
Uchwała Nr XLVI.205.2014 w sprawie udzielenia Powiatowi Radomszczańskiemu pomocy finansowej.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:41:12 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLVI.204.2014 Rady Gminy Masłowice z
dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
 
Uchwała nr XLVI.204.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:39:54 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLVI.203.2014 Rady Gminy Masłowice z
dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
 
Uchwała Nr XLVI.203.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:36:26 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLV/202/2014 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2014-2017
 
Uchwała Nr XLV.202.2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2014-2014.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:34:02 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLV.201.2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 r.
 
Uchwała Nr XLV.201.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:32:42 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Uchwała nr XLV/200/2014 w sprawie
rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie
Gminy Masłowice funduszu sołeckiego
 
Uchwała nr XLV.200.2014 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Masłowice funduszu sołeckiego.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:31:42 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLV.199.2014 Rady Gminy Masłowice z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Masłowice
 
uchwała nr XLV.199.2014 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Masłowice.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:30:14 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLV/198/2014 z dnia 27 marca 2014 r. -
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia
wielolteniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania "
na lata 2014-2020
 
Uchwała Nr XLV.198.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:28:46 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLIV/197/2014 w sprawie przekazania
dotacji z budżetu Gminy Masłowice dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowicach
 
Uchwała Nr XLIV.197.2014 w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Masłowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowicach.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:15:58 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLIV/196/2014 w sprawie przekazania
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków
finansowych z budżetu Gminy Masłowice z
przeznaczeniem na dofinansowanie do ułożenia
kostki brukowej przed budynkiem Komisariatu
Policji w Przedborzu
 
Uchwała Nr XLIV.196.2014 w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków finansowych z budżetu Gminy Masłowice.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:14:20 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLIV/195/2014 w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży
 
Uchwała Nr XLIV.195.2014 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:12:28 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLIV/194/2014 w sprawie określenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Masłowice
 
Uchwała Nr XLIV.194.2014 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojó alkoholowych na terenie Gminy Masłowice.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:09:41 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLIV/193/2014 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na
2014 r.
 
Uchwała Nr XLIV.193.2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:08:13 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLIV/192/2014 w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Masłowicach do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej, w tym do
wydawania decyzji administracyjnych i postanowień
w sprawach związanych z przyznawaniem dodatku
energetycznego
 
Uchwała Nr XLIV.192.2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:06:51 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLIV/191/2014 w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie gminy Masłowice do
realizacji projektó systemowych Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2014-2015
 
Uchwała nr XLIV.191.2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Masłowice do realizacji projektów systemowych.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:03:19 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLIV/190/2014 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawwniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz
odstąpienia od zwrotu wydatkó w zakresie
dożywiania
 
Uchwała Nr XLIV.190.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:01:20 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Uchwała Nr XLIV/189/2014 w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania"
na lata 2014-2020 .
 
Uchwała Nr XLIV.189.2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 07:59:38 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31. [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2014-02-07 07:59:38
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl