2014 r.

Zarządzenie 98 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot dochodów w
2014 r.
 zarzadzenie98.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-12 10:28:50.
Zarządzenie 97 w sprawie zmiany planu finansowego
Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.
 zarzadzenie97.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-12 10:27:51.
Zarządzenie 51A w sprawie wartości godziwej dla
nieruchomości gminnych
 zarzadzenie51a.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:18:17.
Zarządzenie 96 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 r.
 zarzadzenie96.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-02 10:10:56.
Zarządzenie 95 w sprawie zmiany planu finansowego
Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.
 zarzadzenie95.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-02 10:09:57.
Zarządzenie 94 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
 zarzadzenie94.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-02 10:08:54.
Zarządzenie 93 w sprawie zmiany zarządzenia Nr
83/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. dotyczącego
projektu budżetu gminy Masłowice na 2015 rok
oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015
- 2018
 zarzadzenie 93.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-12-18 12:31:30.
Zarządzenie 92 w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji
 zarzadzenie 92.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-12-18 11:20:33.
Zarządzenie 91 w sprawie powołania komisji do
zaopiniowania wniosków o najem lokalu
mieszkalnego
 zarzadzenie91.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-12-15 12:19:50 | Data modyfikacji: 2014-12-15 12:20:19.
Zarządzenie 90 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydaktów w
2014 r.
 zarzadzenie90.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-12-10 14:17:34.
Zarządzenie 89 w sprawie zmiany planu finansowegi
Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014
 zarzadzenie89.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-12-10 14:16:35.
Zarządzenie 88 w sprawie zmian budżetu gminy na
2014 r.
 zarzadzenie88.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-12-10 14:15:37.
Zarządzenie 87 w sprawie ustalenia dnia 24
grudnia 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie
Gminy Masłowicach.
 zarzadzenie 87.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-11-19 11:52:22.
Zarządzenie 86 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 r.
 zarzadzenie 86.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-11-19 08:55:41.
Zarządzenie 85 w sprawie zmiany planu finansowego
Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014 r.
 zarzadzene 85.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-11-19 08:54:35 | Data modyfikacji: 2014-11-19 11:04:51.
Zarządzenie 84 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
 zarzadzene 84.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-11-19 08:53:34 | Data modyfikacji: 2014-11-19 11:03:51.
Zarządzenie 83 w sprawie projektu budżetu gminy
Masłowice na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2015 - 2018.
 zarzadzenie 83.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-11-19 08:52:43.
Zarządzenie 82 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 r.
 zarzadzenie 82.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-11-19 08:50:51.
Zarządzenie 81 w sprawie zmiany planu finansowego
Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.
 zarzadzenie 81.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-11-19 08:49:41.
Zarządzenie 80 w sprawie zmiany planu finansowego
Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.
 zarzadzenie80..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-11-04 08:16:07.
Zarządzenie 79 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 r.
 zarzadzenie79..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-11-04 08:15:07.
Zarządzenie 78 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
 zarzadzenie78..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-11-04 08:14:05.
Zarządzenie 77 w sprawie ustanowienia operatorów
informatycznej obsługi Obwodowych Komisji
Wyborczych
 zarzadzenie 77.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-31 08:30:09.
Zarządzenie 76 w sprawie zmiany planu finansowego
Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014 r.
 zarzadzenie 76.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-31 08:28:49.
Zarządzenie 75 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 r.
 zarzadzenie 75.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-31 08:27:06.
Zarządzenie 74 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
 zarzadzenie 74..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-31 08:25:59.
Zarządzenie 73 w sprawie powołania komisji
przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na
roboty budowlane, usługi i dostawy zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz nadania regulaminu pracy komisji.
 zarzadzenie73..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-16 08:01:55.
Zarządzenie 72 w sprawie planu finansowego
Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014
 zarzadzenie72..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-16 08:01:19.
Zarządzenie 71 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 r.
 zarzadzenie71..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-16 08:00:18.
Zarządzenie 70 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
 zarzadzenie70..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-16 07:59:08.
Zarządzenie 69 w sprawie uregulowania zasad
sporządzania i przekazywania sprawozdań
jednostkowych jednostek organizacyjnych Gminy
Masłowice.
 zarzadze.69.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-06 07:49:58.
Zarządzenie 68 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 r.
 zarzadze.68.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-06 07:48:35.
Zarządzenie 67 w sprawie zmiany planu finansowego
Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.
 zarzadze.67.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-06 07:47:22.
Zarządzenie nr 66/2014 w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie
obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.
st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.
 Zarządzenie nr 66.2014. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetó wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-30 10:31:50.
Zarządzenie 65 w sprawie powołania komisji do
odbioru końcowego robót budowlanych zadania pod
nazwą "Budowa kompleksu sportowego w
miejscowości Masłowice".
 zarzaadzenie 65.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-24 11:23:33.
Zarządzenie 64 w sprawie zmiany planu finansowego
Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014 r.
 zarzaadzenie 64.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-24 11:21:44.
Zarządzenie 63 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 r.
 zarzaadzenie63.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-24 11:19:27.
Zarządzenie 62 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
 zarzadzenie 62.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-24 11:13:58.
Zarządzenie 61 w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowości dotyczącej projektu
"Budowa obiektów infrastruktury publicznej o
znaczeniu społecznym, sportowym i rekreacyjnym -
budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci
w miejscowościach: Chełmo, Kraszewice, Korytno i
Ochotnik" dofinansowanego w ramach działania 413
"Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" objętego
Programem Operacyjnym Obszarów Wiejskich na lata
2007 - 2013.
 zarzadzenie nr 61.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-12 10:54:27 | Data modyfikacji: 2014-09-12 10:58:08.
Zarządzenie 26a w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowości dotyczącej projektu
"Budowa kompleksu sportowego w miejscowości
Masłowice" dofinansowanego w ramach działania
413 "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju"
objętego Programem Operacyjnym Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013.
 zarzadzenie nr 26a.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-12 10:50:23 | Data modyfikacji: 2014-09-12 10:53:44.
Zarządzenie 2a w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowości dotyczącej projektu
"Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej w miejscowości Strzelce Małe
dofinansowanego w ramach działania 413
"Wdrażania likalnych strategii rozwoju" obiętego
Programem Operacyjnym Obszarów Wiejskich na lata
2007 - 2013.
 zalacznik nr 2a.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-12 10:47:05 | Data modyfikacji: 2014-09-12 10:53:23.
Zarządzenie 60 w sprawie ustanowienia urzędnika
wyborczego
 zarządzenie 60.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-10 14:49:29.
Zarządzenie 59 w sprawie odmowy zlecenia
realizacji zadania publicznego pn. "Polska
Fabryką Dobra".
 zarzadzenie 59.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-04 10:54:56.
Zarządzenie 58 w sprawie zmiany planu finansowego
Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.
 zarzadzenie 58.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-04 10:53:26.
Zarządzenie 57 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmiabnie kwot wydatków w
2014 r.
 zarzadzenie 57.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-04 10:52:08.
Zarządzenie 56 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
 zarzadzenie 56.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-02 14:10:17.
Zarządzenie 55 w sprawie powołania Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 zarzadzenie 55.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-02 12:17:26.
Załącznik do Zarządzenia Nr 55
 zalacznik nr 1 do zarzadzenie 55.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-09-02 12:13:44.
Zarządzenie 54 w sprawie archiwizacji dokumentów
z wyborów do Parlamentu Europejskiego
przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku.
 zarzadzenie 54.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:00:35.
Zarządzenie nr 53 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 r.
 zarzadzenie 53.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-20 11:32:09.
Zarządzenie nr 52 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.
 zarzadzenie 52.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-20 11:30:54 | Data modyfikacji: 2014-08-20 11:32:40.
Zarządzenie nr 51 oraz regulamin Urzędu Gminy w
Masłowicach na czas zagrożenia bezpieczeństwa
państwa, kryzysu i wojny.
 zarzadzenie 51 i regulamin.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-13 14:39:15.
Zarządzenie nr 50/2014 w sprawie zasad udzielenia
zamówień o wartości netto nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
EURO
 Zarządzenie nr 50.2014 w sprawie zasad udzielenia zamówień o wartości netto nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-16 13:14:44.
Zarządzenie nr 49/2014 w sprawie informacji dla
podległych jeednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 r.
 Zarządzenie nr 49.2014 r. w sprawie informacji dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-15 08:35:37.
Zarządzenie nr 48/2014 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014
 Zarządzenie nr 48.2014m w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-15 08:34:46.
Zarządzenie nr 47/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 r.
 Zarządzenie nr 47.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-15 08:33:54.
Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie wyznaczenia
zapasowego miejsca pracy Urzędu Gminy Masłowice
 zarządzenie nr 46.2014 w sprawie wyznaczenia zapasowego miejsca pracy Urzędu Gminy Masłowice.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-15 08:33:03.
Zarządzenie nr 45.2014 w sprawie przygotowania
stanowiska kierowania na czas wewnętrznego lub
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
narodowego oraz wojny
 Zarządzenie nr 45.2014 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania na czas wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-09 08:17:10.
Zarządzenie nr 44/2014 w spraiwe zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmibny
Masłowice na lata 2014-2017
 Zarządzenie nr 44.2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2014-2017.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-07 15:07:41.
Zarządzenie nr 43/2014 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 r.
 Zarządzenie nr 43.2014 w sprawie informacji dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-07 15:06:42.
Zarządzenie nr 42/2014 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rojk 2014
 Zarządzenie nr 42.2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-07 08:55:44.
Zarządzenie nr 41/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 r.
 Zarządzenie Nr 41.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-07 08:53:31.
Zarządzenie nr 40/2014 w sprawie: zatwierdzenia
rocznych sprawozdań finansowych za 2013 r.
instytucji kultury podległych Radzie Gminy
Masłowice
 Zarządzenie nr 40.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2013 r. instytucji kultury podległych Radzie Gminy Masłowice.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-01 08:05:21.
Zarządzenie nr 39/2014 w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatkó w
2014 r.
 Zarządzenie nr 39.2014 w sprawie informacji dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-01 08:04:00.
Zarządzenie nr 38/2014 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014
 Zarządzenie nr 38.2014w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-01 08:03:02.
Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej
 Zarządzenie Nr 37.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-06-23 08:59:13.
Zarządzenie 36/2014 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014
 Zarządzenie nr 36.2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-06-09 07:56:32.
Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 r.
 Nr 35.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-06-09 07:54:59.
Zyarydyenie Nr 34/2014 w sprawie informacji dla
podlegzch jednostek o ymianie kwot wzdatkw w 2014
r.
 Zarządzenie Nr 34.2014 w sprawie informacji dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatkó w 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 08:19:23.
Zarządzenie nr 33/2014 w sprawie zmiany planu
fionansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014
 Zarządzenie nr 33.2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 08:17:43.
Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 r.
 Zarządzenie Nr 32.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 08:16:37.
Zarządzenie nr 29/2014 w sprawie ustanowienia
operatorów informatycznej obsługi Obwodowych
Komsji Wyborczych
 Zarządzenie nr 29.2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-23 08:58:17.
Zarządzenie nr 31/2014 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 roku
 Zarządzenie nr 31.2014 w sprawie informacji dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatkó w 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-23 07:41:03.
Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014
 Zarządzenie nr 30.2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice ne rok 2014.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-23 07:39:56.
Zarządzenie 28/2014
 zarz28.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:23:13.
Zarządzenie 27/2014
 zarz27.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:16:27.
Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014
 Zarządzenie nr 26.2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-04-25 07:51:49.
Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 r.
 Zarządzenie nr 25.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-04-25 07:50:39.
Zarządzenie 24/2014
 W sprawie ustalenia dnia wolnego.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-04-16 11:31:38.
Zarządzenie 23/2014
 Powołanie komisji egzaminacyjnej.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:18:29.
Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 r.
 Zarządzenie nr 22.2014 w sprawie informacji dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-04-14 12:14:31.
Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014
 Zarządzenie nr 21.2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-04-14 12:12:23.
Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 r.
 Zarządzenie Nr 20.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-04-14 12:11:03.
Zarządzenie nr 19/2014 w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014
 Zarządzenie Nr 19.2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-04-14 12:10:12.
Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 r.
 Zarządzenie Nr 18.2014 w sprawie informacji dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-04-14 12:09:14.
Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego odpowiedzialnego za
szkolenie operatorów obsługi informatycvznej
obwodowych komisji wyborczych i wsparcie
techniczne obsługi informatycznej tych komisji
oraz wykonanie zadań określonych uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej
 Zarządzenie nr 17 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 11:44:17.
Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie
obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014
r.
 Zarządzenie Nr 16 - w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakató wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 11:40:58.
Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie: planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Masłowice na 2014 r. odrębnymi ustawami
 Zaeządzenie Nr 15.2014 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Masłowice na 2014 r. odrębnymi ustawami.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-03-04 08:42:18.
Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014
 Zarządzenie nr 14.2014 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-03-04 08:40:36.
Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 r.
 Zarządzenie nr 13.2014 w sprawie informacji dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-03-04 08:36:05.
Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie: zmian w
budżecie gminy na 2014 r.
 Zarządzenie Nr 12.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-03-04 08:34:24.
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw wyboró - urzednika
wyborczego
 Zarządzenie Nr 11.2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wybrów - urzędnika wyborczego.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 09:18:11.
Zarządzenie Nr 10/2014 zmieniające zarządzenie
w sprawie Regulaminu Pracy
 Zarządzenie nr 10 w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-06 14:45:50.
Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2014 r.
 Zarządzenie Nr 9 w sprawie informacji dla podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-06 14:44:51.
Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie zmiany planu
finansó Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014
 Zarządzenie nr 8 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-06 14:43:04.
Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2014 r.
 Zarządzenie Nr 7 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-06 14:41:08.
Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatkó w
2014 r.
 Zarządzenie nr 6.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-01-30 08:14:14.
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014
 Zarządzenie nr 5.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-01-30 08:13:03.
Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie: zmian w
budżecie gminy na 2014 r.
 Zarządzenie nr 4.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-01-30 08:11:56.
Zarządzenie Nr 3/2014 - w sprawie: informacji dla
podległych jednostek o ostatecznych kwotach
dochodó i wydatków w 2014 r. oraz wysokości
dotacji
 Zarządzenie Nr 3.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-01-09 13:15:56.
Zarządzenie Nr 2/2014 - w sprawie : planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2014
 Zarządzenie Nr 2.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-01-09 13:05:50.
Zarządzenie Nr 1/2014 - ustalenie stałego zapasu
gotówki na wydatki bieżące
 Zarządzenie nr 1.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-01-09 12:42:24.
Data wprowadzenia: 2014-01-09 12:42:24
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske