Lata 2010 - 2016

UG.B.6733.3.2016

OBWIESZCZENIE o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

UG_B_6733_3_2016_.pdf

 UG_B_6733_3_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-16 15:11:32 | Data modyfikacji: 2016-05-16 15:12:52.
UG.B.6733.1.2016

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie_25_04_2016.pdf

 obwieszczenie_25_04_2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-26 15:39:45 | Data modyfikacji: 2016-04-26 15:40:55.
UG.B.6733.1.2015.2016

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

obw_11_04_2016.pdf

 obw_11_04_2016_.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-12 15:10:55 | Data modyfikacji: 2016-04-12 15:12:06.
UG.B.6733.7.2015

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

obw18_03_2016.pdf

 obw18_03_2016_.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-21 12:38:09 | Data modyfikacji: 2016-03-21 12:39:10.
UG.B.6733.6.2015

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

obw_18_03_2016.pdf

 obw_18_03_2016_.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-21 12:31:45 | Data modyfikacji: 2016-03-21 12:33:04.
UG.B.6733.1.2016

OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

UG_B_6733.1.2016.pdf

 UG.B.6733.1.2016_.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-11 15:21:35 | Data modyfikacji: 2016-03-11 15:26:33.
UG.B.6733.9.2015

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

UG_B.6733.9.2015_wd.pdf

 UG_B.6733.9.2015.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-10 14:11:19 | Data modyfikacji: 2016-03-10 14:13:15.
UG.B.6733.8.2015

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

UG__B.6733.8.2015_wd.pdf

 UG_B.6733.8.2015.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-10 13:52:05 | Data modyfikacji: 2016-03-10 14:09:39.
UG.B.6733.1.2015.2016

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

UG.B.6733.1.2015.2016_.pdf

 UG.B.6733.1.2015.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-03 15:13:22 | Data modyfikacji: 2016-03-03 15:14:59.
UG.B.6733.7.2015

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

UG.B.6733.7.2015_.pdf

 UG.B.6733.7.2015.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-03 15:09:06 | Data modyfikacji: 2016-03-03 15:10:38.
UG.B.6733.6.2015

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

UG.B.6733.6.2015__.pdf

 UG.B.6733.6.2015.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-03 14:56:01 | Data modyfikacji: 2016-03-03 15:27:19.
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania - linia
energetyczna Kawęczyn - Łączkowice
 UG.B.6733.1.2016..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-02-23 13:50:02.
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji. Linia
energetyczna Kalinki
 UG.B.6733.9.2015..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-02-23 13:46:58.
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji.
Oczyszczalnia ścieków Masłowice
 UG.B.6733.8.2015..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-02-23 13:45:35 | Data modyfikacji: 2016-02-23 13:47:47.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie
decyzji celu publicznego - linia energetyczna
Kalinki
 UG.B.6733.9.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-02-05 09:34:44.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie
decyzji celu publicznego - linia energetyczna
Łączkowice - Kawęczyn
 UG.B.6733.1.2016.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:54:04 | Data modyfikacji: 2016-02-05 09:34:05.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji celu publicznego na budowę
Oczyszczalni Ścieków w Masłowicach.
 UG.B.6733.8.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-02-02 12:06:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 UG.B.6733.5.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-28 08:32:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice o wydaniu
decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
 U.G.B.6733.4.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-16 15:18:46.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego
(linia energetyczna Przerąb)..
 UG.B.6730.6.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-09 10:06:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
 UG.B.6733.5b.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-08 13:40:29.
Obwieszczenie przebudowa linii
elektroenergetycznej Kalinki
 UG.B.6733.3.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-23 12:48:59.
Obwieszczenie wodociąg Łączkowice
 UG.B.6733.2.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-23 10:38:53.
Obwieszczenie budowa stacji trafo. Kalinki
 UG.B.6733.4b.2015 Kalinki.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-13 14:05:32.
Obwieszczenie sieć elektroenegretyczna
Łączkowice
 UG.B.6733.4b.2015 Łączkowice.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-13 14:04:35.
Obwieszczenie przygotowanie decyzji celu
publicznego. Wodociąg Łączkowice
 UG.B.6733.2a.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-10 11:03:14.
Obwieszczenie. Stacja traffo Kalinki. Sieć
elektroenergetyczna Łączkowice.
 skan obwieszcze.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-22 11:16:34.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego,
linia kablowa w Łączkowicach
 obwieszc..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-16 12:37:37.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 skan obwieszczenia..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-08-28 11:14:21.
Obwieszczenie wójta gminy Masłowice w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagosodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w sołęctwie Strzelce Małe w gminie
Masłowice
 Ogłoszenie obwieszczenie-plan.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-27 08:22:33.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Masłowice dla terenu
położonego w rejonie miejscowości Ochotnik i
Kalinki
 obwieszczenie wyłożenie Ochotnik - Kalinki.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-13 09:34:55.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Masłowice dla terenu
położonego w rejonie miejscowości Masłowice,
Ochotnik i Korytno
 obiweszczenie wyłożenie Masłowice - Ochotnik - Korytno.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-03-13 09:34:02.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Masłowice dla terenu
położonego w sołectwach Granice i Chełmo
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 OBWIESZCZENIE do bipu.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-06 07:41:28 | Data modyfikacji: 2015-03-18 14:05:39.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji8 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Budowa napowietrzno - kablowej linii energetycznej
110 kV.


 Franek.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2013-10-24 12:26:28.
Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego


 OBWIESZCZENIE WÓJTA.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2013-05-23 10:27:12.
wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 wniosek o ustalenie warunków zabudowy.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2013-01-11 12:44:57.
Dec.energetyka-Przerąb
 Decyzja energetyka-Przerab.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-12-28 10:08:55.
Obwieszczenie UG.B.6733.4.3.2011
 Energetyka Przerab.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-12-20 11:33:43.
Obwieszczenie inwestycja celu
publicznego-wszczecie.doc
 Obwieszczenie inwestycja celu publicznego.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-10-06 11:45:30 | Data modyfikacji: 2011-10-06 11:46:00.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji-enegretyka
 Decyzja.2.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-06-17 09:52:24.
Obwieszczenie o zebranych dokumentach -energetyka
 obwieszczenie.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-06-10 09:53:07.
Obwieszczenie-energetyka UG.B.6733.2-1.2011
 D.ok1.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:42:44.
Wydanie decyzji celu publicznego
 Wydanie decyzji.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-02-18 12:01:26 | Data modyfikacji: 2011-02-18 12:02:01.
Wszczęcie postępowania o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego - przebudowa przepustu
 Wszczęcie postępowania.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2011-02-02 11:30:38.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-30 11:29:39 | Data modyfikacji: 2010-04-30 11:30:10.
Data wprowadzenia: 2010-04-30 11:29:39
Data modyfikacji: 2010-04-30 11:30:10
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske