Ze starego BiP-u

``
 1_Informacja.doc

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:34:43 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48.
 2_Informacja.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:34:57.
 3_Informacja.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:35:08.
 4_Informacja.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:35:19.
 Informacja_Kierownika_GOPS_Maslowice.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:35:37.
 Informacja_o_naborze_w_GOPS.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:36:01.
 Informacja_o_przedluzeniu_terminu.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:36:17.
 Informacja_o_rozstrzygnieciu_konkursu.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:36:32.
 Informacja_o_rozstrzygnieciu_konkursu_na_stanowisko_podinspektora_ds._ksiegowosci_budzetowej.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:36:46.
 Informacja_o_wynikach_naboru_do_GOPS_Maslowice.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:37:01.
 Informacja_Wojta_Gminy.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:37:17.
 Informacja_z_wyboru_glownego_ksiegowego_w_Kraszewicach.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:37:33.
 Informacja_z_wyboru_glownego_ksiegowego_w_Przerebie.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:37:50.
 Informacja_z_wyboru_glownego_ksiegowego_w_PZSG_w_Strzelcach_Malych.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:38:00.
 Kominikat_Komisji_Kwalifikacyjnej.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:38:18.
 Lista_kondydatow_splłniających_wymagania_naboru_na_stanowisko_glownego_ksiegowego_ w_GOPS.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:38:32.
 Odpowiedz_na_zalecenia_pokontrolne_RIO.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:38:47.
 Ogłoszenie_o_konkursie_na_pracownika_GOPS_Maslowice.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:39:02.
 Ogłoszenie_o_naborze.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:39:19.
 Ogłoszenie_o_naborze_i_Zarządzenie_Wójta_Gminy.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:39:35.
 OGŁOSZENIE_O_WYNIKACH_KONKURSU_NA_REALIZACJĘ_USŁUG_INTEGRACJI _2.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:40:07.
 OGŁOSZENIE_O_WYNIKACH_KONKURSU_NA_REALIZACJĘ_USŁUG_INTEGRACJI.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:40:21.
 Plan_działania.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:40:36.
 Program_1.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:40:54.
 przystąpienia_do_przeprowadzenia_strategicznej_oceny_oddziaływania_na_srodowisko_sporządzanej_dla st.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:41:12.
 Regulamin_konkursu.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:41:31.
 Regulamin_Kraszewice.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:41:46.
 Regulamin_Przerab.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:42:03.
 Regulamin_Zespol.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:42:17.
 Rozstrzygniecie_przetargu.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:42:29.
 Rozstrzygniecie_przetargu_Kraszewice.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:42:44.
 Slładanie_ofert.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:43:37.
 Strategia_gminy_Maslowice.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:44:00.
 Uchwała_Składu_Orzekającego_RIO.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:44:18.
 Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:44:34.
 Wykaz_gruntow_przeznaczonych_do_sprzedazy_w_trybie_bezprzetargowym.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:44:51.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII_84_2008.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:45:17.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII_84_2008.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:45:50.
 załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXII_84_2008.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:46:09.
 Załączniki Nr 3,4,5,6 do Uchwały Nr XXIII_84_2008.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:46:27.
 Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej (Masłowickie impresje).doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:47:52.
 Zaproszenie_do_skladania_oferty_o_wartosci_nie przekraczajacej_2000_EURO.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:50:54.
 Zarządzenie Kraszewice.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:51:32.
 Zarządzenie Nr 3 Kierownika GOSP Masłowice w sprawie naboru na stanowisko głównego księgowego do GOP.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:51:49.
 Zarządzenie Przerąb.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:52:06.
 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2_2008.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:52:23.
 Zarządzenie Zespół.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:52:41.
 2 Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:55:03.
Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:55:03
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske