> Ze starego BiP-u

Ze starego BiP-u

``
 
1_Informacja.doc

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:34:43 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
2_Informacja.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:34:57 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
3_Informacja.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:35:08 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
4_Informacja.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:35:19 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Informacja_Kierownika_GOPS_Maslowice.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:35:37 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Informacja_o_naborze_w_GOPS.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:36:01 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Informacja_o_przedluzeniu_terminu.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:36:17 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Informacja_o_rozstrzygnieciu_konkursu.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:36:32 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Informacja_o_rozstrzygnieciu_konkursu_na_stanowisko_podinspektora_ds._ksiegowosci_budzetowej.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:36:46 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Informacja_o_wynikach_naboru_do_GOPS_Maslowice.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:37:01 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Informacja_Wojta_Gminy.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:37:17 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Informacja_z_wyboru_glownego_ksiegowego_w_Kraszewicach.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:37:33 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Informacja_z_wyboru_glownego_ksiegowego_w_Przerebie.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:37:50 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Informacja_z_wyboru_glownego_ksiegowego_w_PZSG_w_Strzelcach_Malych.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:38:00 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Kominikat_Komisji_Kwalifikacyjnej.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:38:18 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Lista_kondydatow_splłniających_wymagania_naboru_na_stanowisko_glownego_ksiegowego_ w_GOPS.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:38:32 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Odpowiedz_na_zalecenia_pokontrolne_RIO.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:38:47 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Ogłoszenie_o_konkursie_na_pracownika_GOPS_Maslowice.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:39:02 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Ogłoszenie_o_naborze.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:39:19 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Ogłoszenie_o_naborze_i_Zarządzenie_Wójta_Gminy.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:39:35 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
OGŁOSZENIE_O_WYNIKACH_KONKURSU_NA_REALIZACJĘ_USŁUG_INTEGRACJI _2.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:40:07 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
OGŁOSZENIE_O_WYNIKACH_KONKURSU_NA_REALIZACJĘ_USŁUG_INTEGRACJI.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:40:21 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Plan_działania.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:40:36 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Program_1.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:40:54 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
przystąpienia_do_przeprowadzenia_strategicznej_oceny_oddziaływania_na_srodowisko_sporządzanej_dla st.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:41:12 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Regulamin_konkursu.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:41:31 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Regulamin_Kraszewice.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:41:46 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Regulamin_Przerab.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:42:03 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Regulamin_Zespol.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:42:17 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Rozstrzygniecie_przetargu.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:42:29 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Rozstrzygniecie_przetargu_Kraszewice.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:42:44 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Slładanie_ofert.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:43:37 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Strategia_gminy_Maslowice.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:44:00 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Uchwała_Składu_Orzekającego_RIO.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:44:18 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:44:34 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Wykaz_gruntow_przeznaczonych_do_sprzedazy_w_trybie_bezprzetargowym.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:44:51 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII_84_2008.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:45:17 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII_84_2008.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:45:50 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXII_84_2008.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:46:09 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Załączniki Nr 3,4,5,6 do Uchwały Nr XXIII_84_2008.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:46:27 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej (Masłowickie impresje).doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:47:52 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Zaproszenie_do_skladania_oferty_o_wartosci_nie przekraczajacej_2000_EURO.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:50:54 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Zarządzenie Kraszewice.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:51:32 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Zarządzenie Nr 3 Kierownika GOSP Masłowice w sprawie naboru na stanowisko głównego księgowego do GOP.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:51:49 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Zarządzenie Przerąb.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:52:06 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2_2008.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:52:23 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
Zarządzenie Zespół.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:52:41 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
 
2 Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:55:03 | Data modyfikacji: 2011-03-18 09:10:48. [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2010-04-28 13:55:03
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl