bip.maslowice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Masłowice www.maslowice.pl
Stowarzyszenia i związki członkowskie strona główna 

2018 rok
Wyniki konsultacji

dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Masłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. z 2018 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-15 09:18:23.
O G Ł O S Z E N I E
 Ogłoszenie OPP na 2019.odt

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-13 15:48:20.

Zobacz:
   Lata 2011-2015
   2016 r.
   2017 rok
   2018 rok
Data wprowadzenia: 2018-09-13 15:48:20
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.maslowice.pl