bip.maslowice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Masłowice www.maslowice.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

2018 r.

Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 luty 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.

Zarz_nr_13_2018.pdf

 
Zał_nr_1_do_Zarz_nr_13.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:52:12 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 luty 2018

Zarz_nr_12_2018.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_nr_12.pdf

 
Zał_nr_2_do_Zarz_nr_12.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:47:46 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 r.

Zarz_nr_11_2018.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz._nr_11.pdf

 
Zał_nr_2_do_zarz_nr_11.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:45:45 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego do Publicznych
Przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
Publicznych Szkołach Podstawowych na rok szkolny
2018/2019, dla których Gmina Masłowice jest
organem prowadzącym
 
Zarz_Nr_10_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:14:53 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego do klas pierwszych
Szkół Podstawowych na rok szkolny 2018/2019 dla
których Gmina Masłowice jest organem
prowadzącym

Zarz_Nr_9_2018..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:08:36 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 luty 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o zmianie kwot wydatków w
2018 r.

Zarz_nr_8_2018..pdf

 
Zał_nr_1_do_Zarz_nr_8_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 09:47:25 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarzadzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 luty 2018 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarz_nr_7_2018.pdf

 
Zał_nr_1_do_Zarz_nr_7_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 09:44:24 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 5 luty 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 r.

Zarz_Nr_6_2018.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_nr_6_2018.pdf

 
Zał_nr_2_do_Zarz_nr_6_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 09:42:03 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru umowy
określającej warunki organizacyjno-finansowe
działalności oraz programu działania Gminnej
Biblioteki Publicznej w Strzelcach Małych

Zarz_Nr_5_2018.pdf

 
Zał_Nr_1_do_Zarz_5_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-02 10:58:13 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego
określenia odpisów aktualizujących wartość
należności

Zarządzenie_Nr_4_2018.pdf

Załącznik_Nr_1_do_Zarządzenia_4_2018.pdf

Załącznik_Nr_3_do_Zarz_4_2018.pdf

 
Załącznik_Nr_2_do_Zarz_Nr_4_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-02 10:54:23 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków w 2018 r. oraz wysokości
dotacji

Zarz_Nr_3_2018.pdf

Zał_nr_1a_do_Zarz_nr_3_2018.pdf

Zał_nr_1b_do_Zarz_nr_3_2018.pdf

Zał_nr_2a_do_Zarz_3_2018.pdf

Zał_nr_2b_do_Zarz_nr_3_2018.pdf

Zał_nr_3a_do_Zarz._nr_3_2018.pdf

Zał_nr_3b_do_Zarz._nr_3_2018.pdf

 
Zał_nr_4_do_Zarz._nr_3_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:07:41 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarz_Nr_2_2018.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_Nr_2_2018.pdf

 
Zał_nr_2_do_Zarz_Nr_2_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:04:03 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy masłowice z
dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia
stałego zapasu gotówki na wydatki bieżące
 
Zarz_Nr_1_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-03 12:41:06 | Data modyfikacji: 2018-02-16 13:21:36. [wersja do druku]

Zobacz:
   2010r.
   2011 r.
   2012 r.
   2013 r.
   2014 r.
   2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
Data wprowadzenia: 2018-01-03 12:41:06
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.maslowice.pl