bip.maslowice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Masłowice www.maslowice.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

2018 r.

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie informacji dla
podległych jednostek o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków w 2018 r. oraz wysokości
dotacji

Zarz_Nr_3_2018.pdf

Zał_nr_1a_do_Zarz_nr_3_2018.pdf

Zał_nr_1b_do_Zarz_nr_3_2018.pdf

Zał_nr_2a_do_Zarz_3_2018.pdf

Zał_nr_2b_do_Zarz_nr_3_2018.pdf

Zał_nr_3a_do_Zarz._nr_3_2018.pdf

Zał_nr_3b_do_Zarz._nr_3_2018.pdf

 
Zał_nr_4_do_Zarz._nr_3_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:07:41 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie planu
finansowego Urzędu Gminy Masłowice na rok 2018

Zarz_Nr_2_2018.pdf

Zał_nr_1_do_Zarz_Nr_2_2018.pdf

 
Zał_nr_2_do_Zarz_Nr_2_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:04:03 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy masłowice z
dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia
stałego zapasu gotówki na wydatki bieżące
 
Zarz_Nr_1_2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-03 12:41:06 . [wersja do druku]

Zobacz:
   2010r.
   2011 r.
   2012 r.
   2013 r.
   2014 r.
   2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
Data wprowadzenia: 2018-01-03 12:41:06
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.maslowice.pl