bip.maslowice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Masłowice www.maslowice.pl
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZARODOStrona głównaDostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w
Powiecie Radomszczańskim

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

w Powiecie Radomszczańskim:

Od 1 stycznia 2016 r. w Powiecie Radomszczańskim zapewnia się dostęp
do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wynika to  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Jest to zadanie zlecone powiatom z zakresu administracji rządowej.

Pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, a szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać mogą także (w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe) doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego,
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający
co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym otrzymają:

młodzież do 26. roku życia,
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
osoby, które ukończyły 65. lat,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
kombatanci,
weterani,
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową
lub awarią techniczną,
kobiety w ciąży.
 

Pomoc prawna będzie polegała na:

udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym
do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:


prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w 2018 roku.

 

Punkt nr 1, znajdujący się w następującej lokalizacji:

w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku,

97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22 – czynny:
poniedziałek w godzinach: 8:00 - 12:00,
wtorek w godzinach: 8:00 - 12:00,
środa w godzinach: 8:00 - 12:00,
czwartek w godzinach: 8:00 - 12:00,
piątek w godzinach: 8:00 - 12:00.

 
Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.

 

Punkt nr 2, znajdujący się w następującej lokalizacji:

w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku,

97-500 Radomsko ul. Piastowska 21 – czynny:
poniedziałek w godzinach: 15:00 - 19:00,
wtorek w godzinach: 15:00 - 19:00,
środa w godzinach: 15:00 - 19:00,
czwartek w godzinach: 15:00 - 19:00,
piątek w godzinach: 15:00 - 19:00.

 
Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 

Punkt nr 3, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich,
97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1 – czynny:

poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,
wtorek: godz. 8:00 - 12:00,
środa: godz. 8:00 - 10:00.

 
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach,

97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1 – czynny:
środa: godz. 11:00 - 13:00,
czwartek: godz. 8:00 - 12:00,
piątek: godz. 8:00 - 12:00.

 
Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencka „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

 

Punkt nr 4, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku,

97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50 – czynny:
poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,
wtorek: godz. 8:00 - 12:00,
środa: godz. 8:00 - 10:00.

 
w budynku Urzędu Gminy Ładzice,

97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36 – czynny:
środa: godz. 11:00 - 13:00,
czwartek: godz. 8:00 - 12:00,
piątek: godz. 8:00 - 12:00.

 
Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencka „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

 

Punkt nr 5, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu,

97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15 – czynny:
poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,
wtorek: godz. 8:00 - 12:00,
środa: godz. 8:00 - 10:00.

 
w budynku Urzędu Gminy Gidle,

97-540 Gidle, ul. Pławińska 22 – czynny:
środa: godz. 11:00 - 13:00,
czwartek: godz. 8:00 - 12:00,
piątek: godz. 8:00 - 12:00.

 
Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencka „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

 

 

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2016-12-30 13:52:27 | Data modyfikacji: 2018-01-03 10:55:59.
Data wprowadzenia: 2016-12-30 13:52:27
Data modyfikacji: 2018-01-03 10:55:59
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.maslowice.pl