bip.maslowice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Masłowice www.maslowice.pl
Nieodpłatna pomoc prawna strona główna 

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w
Powiecie Radomszczańskim

Od 1 stycznia 2016r. w Powiecie Radomszczańskim zapewnia się dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wynika to ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Jest to zadanie zlecone powiatom z zakresu administracji rządowej.

Pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, a szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać mogą także (w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe) doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych
ze świadczeniem pomocy prawnej).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym otrzymają:
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65. lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- kobiety w ciąży,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:
- udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
- przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym
do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism
w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
- sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, w 2017 roku.

Punkt nr 1, znajdujący się w następującej lokalizacji:

• w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22 – czynny:
- poniedziałek w godzinach: 8:00 - 12:00,
- wtorek w godzinach: 8:00 - 12:00,
- środa w godzinach: 8:00 - 12:00,
- czwartek w godzinach: 8:00 - 12:00,
- piątek w godzinach: 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką
w Częstochowie.

Punkt nr 2, znajdujący się w następującej lokalizacji:

• w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku,
97-500 Radomsko ul. Piastowska 21 – czynny:
- poniedziałek w godzinach: 15:00 - 19:00,
- wtorek w godzinach: 15:00 - 19:00,
- środa w godzinach: 15:00 - 19:00,
- czwartek w godzinach: 15:00 - 19:00,
- piątek w godzinach: 15:00 - 19:00.

Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Punkt nr 3, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

• w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich,
97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1 – czynny:
- poniedziałek w godzinach: 8:00 - 12:00,
- wtorek w godzinach: 8:00 - 12:00,

• w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny,
ul. Rynek 1 – czynny:
- środa w godzinach: 8:00 - 12:00,
- czwartek w godzinach: 8:00 - 10:00,

• w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Małych:
97-515 Masłowice, Strzelce Małe 33 – czynny:
- czwartek w godzinach: 11:00 - 13:00,
- piątek w godzinach: 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację TOGATUS PRO BONO
z siedzibą w Olsztynie, 10-544 Olsztyn ul. Warmińska 7/1.

 
Punkt nr 4, znajdujący się w następujących lokalizacjach:
• w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku: 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50 – czynny:
- poniedziałek w godzinach: 8:00 - 12:00,
- wtorek w godzinach: 8:00 - 12:00,

• w budynku Urzędu Gminy Ładzice, 97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36 – czynny:
- środa w godzinach: 8:00 - 12:00,
- czwartek w godzinach: 8:00 - 10:00,

• w budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie, 97-512 Kodrąb, Dmenin 124 – czynny:
- czwartek w godzinach: 11:00 - 13:00,
- piątek w godzinach: 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację TOGATUS PRO BONO
z siedzibą w Olsztynie, 10-544 Olsztyn ul. Warmińska 7/1.

Punkt nr 5, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

• w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu: 97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15 – czynny:
- poniedziałek w godzinach: 8:00 - 12:00,
- wtorek w godzinach: 8:00 - 12:00,

• w budynku Urzędu Gminy Gidle: 97-540 Gidle, ul. Pławińska 22 – czynny:
- środa w godzinach: 8:00 - 12:00,
- czwartek w godzinach: 8:00 - 10:00,

• w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytnie, 97-532 Żytno ul. Ogrodowa 16 – czynny:
- czwartek w godzinach: 11:00 - 13:00,
- piątek w godzinach: 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację TOGATUS PRO BONO
z siedzibą w Olsztynie, 10-544 Olsztyn ul. Warmińska 7/1.

 

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-30 13:52:27 | Data modyfikacji: 2017-01-02 14:10:11. [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2016-12-30 13:52:27
Data modyfikacji: 2017-01-02 14:10:11
Opublikowane przez: Paweł Olczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.maslowice.pl