bip.maslowice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Masłowice www.maslowice.pl
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZARODOStrona głównaDostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 200

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:12:59.
MONITORING

Administrator danych Gmina Masłowice z siedzibą: Masłowice 4, 97-515 Masłowice, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracowników i obywateli teren jednostki jest monitorowany.


Obszar monitorowania obejmuje teren wokół budynku oraz pierwszą kondygnację wewnątrz budynku. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Gminie Masłowice.


Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring osób objętych monitoringiem.

Monitoring

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-06 14:01:41 | Data modyfikacji: 2018-11-23 08:19:01.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe


Ispektor Ochrony Danych


Monika Dąbrowska


e-mail: iod@maslowice.pl / sekretariat@maslowice.pl

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:21:37.
Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:21:37
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.maslowice.pl