Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Masłowice  maslowice.pl
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Informacje podstawowe
Archiwum
WYBORY I REFERENDA
PRAWO O ZGROMADZENIACH
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Budownictwo
GOSPODARKA ODPADAMI
Strategia rozwoju
Umowy
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Przetargi
Plan Zamówień Publicznych
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nieodpłatna pomoc prawna strona główna 

Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w
Powiecie Radomszczańskim

Od 1 stycznia 2016r. w Powiecie Radomszczańskim zapewnia się dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wynika to ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Jest to zadanie zlecone powiatom z zakresu administracji rządowej.

Pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, a szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać mogą także (w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe) doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych
ze świadczeniem pomocy prawnej).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym otrzymają:
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65. lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- kobiety w ciąży,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:
- udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
- przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym
do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism
w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
- sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, w 2017 roku.

Punkt nr 1, znajdujący się w następującej lokalizacji:

• w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22 – czynny:
- poniedziałek w godzinach: 8:00 - 12:00,
- wtorek w godzinach: 8:00 - 12:00,
- środa w godzinach: 8:00 - 12:00,
- czwartek w godzinach: 8:00 - 12:00,
- piątek w godzinach: 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką
w Częstochowie.

Punkt nr 2, znajdujący się w następującej lokalizacji:

• w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku,
97-500 Radomsko ul. Piastowska 21 – czynny:
- poniedziałek w godzinach: 15:00 - 19:00,
- wtorek w godzinach: 15:00 - 19:00,
- środa w godzinach: 15:00 - 19:00,
- czwartek w godzinach: 15:00 - 19:00,
- piątek w godzinach: 15:00 - 19:00.

Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Punkt nr 3, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

• w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich,
97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1 – czynny:
- poniedziałek w godzinach: 8:00 - 12:00,
- wtorek w godzinach: 8:00 - 12:00,

• w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny,
ul. Rynek 1 – czynny:
- środa w godzinach: 8:00 - 12:00,
- czwartek w godzinach: 8:00 - 10:00,

• w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Małych:
97-515 Masłowice, Strzelce Małe 33 – czynny:
- czwartek w godzinach: 11:00 - 13:00,
- piątek w godzinach: 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację TOGATUS PRO BONO
z siedzibą w Olsztynie, 10-544 Olsztyn ul. Warmińska 7/1.

 
Punkt nr 4, znajdujący się w następujących lokalizacjach:
• w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku: 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50 – czynny:
- poniedziałek w godzinach: 8:00 - 12:00,
- wtorek w godzinach: 8:00 - 12:00,

• w budynku Urzędu Gminy Ładzice, 97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36 – czynny:
- środa w godzinach: 8:00 - 12:00,
- czwartek w godzinach: 8:00 - 10:00,

• w budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie, 97-512 Kodrąb, Dmenin 124 – czynny:
- czwartek w godzinach: 11:00 - 13:00,
- piątek w godzinach: 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację TOGATUS PRO BONO
z siedzibą w Olsztynie, 10-544 Olsztyn ul. Warmińska 7/1.

Punkt nr 5, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

• w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu: 97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15 – czynny:
- poniedziałek w godzinach: 8:00 - 12:00,
- wtorek w godzinach: 8:00 - 12:00,

• w budynku Urzędu Gminy Gidle: 97-540 Gidle, ul. Pławińska 22 – czynny:
- środa w godzinach: 8:00 - 12:00,
- czwartek w godzinach: 8:00 - 10:00,

• w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytnie, 97-532 Żytno ul. Ogrodowa 16 – czynny:
- czwartek w godzinach: 11:00 - 13:00,
- piątek w godzinach: 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację TOGATUS PRO BONO
z siedzibą w Olsztynie, 10-544 Olsztyn ul. Warmińska 7/1.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-30 13:52:27 Informację zaktualizowano 2017-01-02 14:10:11, wprowadzający: Paweł Olczyk
wersja do druku