Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Masłowice  maslowice.pl
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
RODO
Informacje podstawowe
Archiwum
WYBORY I REFERENDA
Prawo o zgromadzeniach
Petycje
Gmina
Urząd Gminy
Raport o stanie gminy
AKTUALNOŚCI
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Budownictwo
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju
Umowy
Inne
Fundusze Unijne i Krajowe
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenie o naborze
Czyste druki formularzy
Raport z czujników jakości powietrza
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Nieodpłatna pomoc prawna
Łowiectwo
Konsultacja społeczne
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Prawo o zgromadzeniach strona główna 

Prawo o zgromadzeniach

Szanowni Państwo


 uprzejmie informuję, że 14 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485) - zwana dalej ustawą. Przedmiotowy dokument w nowy sposób reguluje zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń.


W myśl art. 21 cyt. ustawy w przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji, może mieć zastosowanie postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń. W powyższej sytuacji organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku, gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Katalog informacji, które organizator musi przekazać telefonicznie (fax) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do właściwego gminnego/miejskiego centrum zarządzania kryzysowego lub WCZK zawiera art. 22 ust. 1.


Jednocześnie informuję, iż Wojewoda Łódzki udostępniła na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.lodzkie.eu/page/3978 informację, o których mowa w cytowanych przepisach.


 


Wszelkie zawiadomienia prosimy kierować na:


nr telefonu 44 787 46 57


maslowice@zgwrp.org.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-26 13:32:53 Informację zaktualizowano 2015-10-26 13:39:42, wprowadzający: Aleksy Jerzy Jeske
wersja do druku