Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Masłowice  maslowice.pl
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Ogłoszenie o naborze
RODO
Informacje podstawowe
Archiwum
WYBORY I REFERENDA
Prawo o zgromadzeniach
Gmina
Urząd Gminy
AKTUALNOŚCI
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Budownictwo
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju
Umowy
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Nieodpłatna pomoc prawna
Łowiectwo
Konsultacja społeczne
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Prawo o zgromadzeniach strona główna 

Prawo o zgromadzeniach

Szanowni Państwo


 uprzejmie informuję, że 14 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485) - zwana dalej ustawą. Przedmiotowy dokument w nowy sposób reguluje zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń.


W myśl art. 21 cyt. ustawy w przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji, może mieć zastosowanie postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń. W powyższej sytuacji organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku, gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Katalog informacji, które organizator musi przekazać telefonicznie (fax) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do właściwego gminnego/miejskiego centrum zarządzania kryzysowego lub WCZK zawiera art. 22 ust. 1.


Jednocześnie informuję, iż Wojewoda Łódzki udostępniła na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.lodzkie.eu/page/3978 informację, o których mowa w cytowanych przepisach.


 


Wszelkie zawiadomienia prosimy kierować na:


nr telefonu 44 787 46 57


maslowice@zgwrp.org.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-26 13:32:53 Informację zaktualizowano 2015-10-26 13:39:42, wprowadzający: Aleksy Jerzy Jeske
wersja do druku