Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Masłowice  maslowice.pl
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
RODO
Informacje podstawowe
Archiwum
WYBORY I REFERENDA
Prawo o zgromadzeniach
Gmina
Urząd Gminy
AKTUALNOŚCI
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Budownictwo
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju
Umowy
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA RODO Strona główna Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

RODO
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17
października 2008 r. o zmianie imienia i
nazwiska)
 Klauzula_informacyna_dot._przetwarzania_danych_osobowych_Akty_Stanu_Cywilnego .pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-13 13:46:52 Informację zaktualizowano 2018-06-13 13:51:31, wprowadzający: Ewa Stypa-Wodo
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o
ewidencji ludności)
 Klauzula_informacyjna_dot._przetwarzania_danych_osobowych_Ewidencja_Ludności.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-13 13:49:17 Informację zaktualizowano 2018-06-13 13:52:03, wprowadzający: Ewa Stypa-Wodo
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych)
 Klauzula_informacyjna_dot._przetwarzania_danych_osobowych_Dowody_osobiste.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-13 13:50:07 Informację zaktualizowano 2018-06-13 13:52:34, wprowadzający: Ewa Stypa-Wodo
wersja do druku