Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Masłowice  maslowice.pl
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
RODO
Informacje podstawowe
Archiwum
WYBORY I REFERENDA
Prawo o zgromadzeniach
Gmina
Urząd Gminy
Raport o stanie gminy
AKTUALNOŚCI
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Budownictwo
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju
Umowy
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenie o naborze
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Nieodpłatna pomoc prawna
Łowiectwo
Konsultacja społeczne
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA RODO Strona główna Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 200

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-27 12:12:59, wprowadzający: Ewa Stypa-Wodo
MONITORING

Administrator danych Gmina Masłowice z siedzibą: Masłowice 4, 97-515 Masłowice, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracowników i obywateli teren jednostki jest monitorowany.


Obszar monitorowania obejmuje teren wokół budynku oraz pierwszą kondygnację wewnątrz budynku. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Gminie Masłowice.


Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring osób objętych monitoringiem.

Monitoring

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-06 14:01:41 Informację zaktualizowano 2018-11-23 08:19:01, wprowadzający: Ewa Stypa-Wodo
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe


Ispektor Ochrony Danych


Monika Dąbrowska


e-mail: iod@maslowice.pl / sekretariat@maslowice.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-23 08:21:37, wprowadzający: Ewa Stypa-Wodo
wersja do druku