> Przetargi 2018 rok

Przetargi 2018 rok

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości
Masłowice, gmina Masłowice

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert..pdf

ogłoszenie nr 517457-N-2018 z dnia 13.02.2018 r. na BZP.pdf

Zmiana treści SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, ze wykonawca nie należy-należy do grupy kapitalowej.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ - Wzor projektu umowy.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIARY.zip

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom X - Projektowana charakterystyka energetyczna.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom IX - Opinia geotechniczna.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom VIII - Informacja do planu BIOZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom VII - Instalacja elektryczna.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom VI - Drogi i place.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom V - Instalacje saniterne międzyobiektowe.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom IV - Instalacje sanitarne wewnetrzne.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom III - Architektura i konstrukcja.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom II - Technologia.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Tom I - Zagospodarowanie terenu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.pdf

Załącznik nr 9 do SIWZ - WYLOT - Projekt budowlany i przedmiar.zip

ZAŁĄCZNIK nr 10 do SIWZ - Opis i wykaz wymaganych parametrów urządzeń i materiałów równoważnych.pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na BZP z dnia 15.02.2018 .pdf

Pytanie do treści SIWZ i odpowiedź na nie..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:59:33 | Data modyfikacji: 2018-02-16 07:48:55. [wersja do druku]
Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bartodziejach”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont budynku OSP w Bartodziejach.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Oogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - Wzor projektu umowy.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ - Wzor informacji, ze wykonawca nie należy-należy do grupy kapitalowej.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 9 do SIWZ - Wzor wykazu osob.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:03:13 | Data modyfikacji: 2018-02-16 07:48:55. [wersja do druku]
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Granicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynku OSP w Granicach.pdf

7- Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronach BZP..pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia...pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany..pdf

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna..pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar..pdf

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - Wzor projektu umowy..pdf

ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego..pdf

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu..pdf

ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia..pdf

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ - Wzor informacji, ze wykonawca nie należy-należy do grupy kapitalowej..pdf

 
ZAŁĄCZNIK nr 9 do SIWZ - Wzor wykazu osob...pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-02-20 14:40:42 | Data modyfikacji: 2018-02-16 07:48:55. [wersja do druku]
Data wprowadzenia: 2018-02-20 14:40:42
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl